Teşvik ve Devlet Yardımları

VERGİ İSTİSNALARI

Lisanslı depolara stoklanarak elektronik ürün senedi aracılığıyla alım, satımı yapılan ürünler 31.12.2018 tarihine kadar;

– Zirai stopaj vergisinden (% 2),
– Elde edilen kar gelir/kurumlar vergisinden (% 20),
– KDV’den (% 1),

muaftır.

DEPO KİRA DESTEĞİ

16 Ekim 2014 tarih, 29147 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (Karar Sayısı: 2014/6849) eki ‘Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar‘ ile bu Karar’da değişiklik yapan 20 Ocak 2018 tarih ve 30307 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere 16.10.2014 tarihi itibariyle 5 yıl süreyle, üretici dışındakiler ve üreticiler ile üretici örgütleri için olmak üzere doğrudan lisanslı depo işletmelerine depo kira desteği  ödenmektedir. Buna göre;

a- Üretici dışındaki kesimler için:

– Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Mısır, Çeltik, Pirinç, Mercimek, Nohut, Fasulye, Bezelye, Ayçiçeği için   3 TL/Ton/Ay,

– Pamuk için    7 TL/Ton/Ay,

– Fındık, Zeytin, Zeytinyağı, Kuru kaysı, Antep fıstığı, Kuru üzüm, Kuru incir için  10 TL/Ton/Ay’ı geçmemek üzere  Ticaret Bakanlığı’nca onaylanacak kira ücretlerinin %50’si oranında;

depo kira desteği verilmektedir.

b- Üreticiler ile üretici örgütleri için:

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne kayıtlı üreticiler ile 29/6/2017 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanuna göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatif Kanununa göre kurulmuş ve kuruluşuna Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca izin verilen üretici örgütlerinin, ÇKS’ye kayıtlı üreticilerden aldıkları ürünlerini muhafaza eden lisanslı depo şirketlerine ürün koydukları takdirde, en fazla 6 ay süre ile ;

– Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar için 6 TL/Ton/Ay,

– Pamuk için  14 TL/Ton/Ay,

– Zeytin, Zeytinyağı, Fındık, K.kayısı, K.üzüm, Antep fıstığı için 20 TL/Ton/Ay’ı geçmemek üzere Ticaret Bakanlığı’nca onaylanacak kira ücretlerinin %50’si oranında;

depo kira desteği verilmektedir.

ÜRETİCİLERE NAKLİYE DESTEĞİ

İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza etmeleri durumunda, belgelendirmeleri şartıyla, depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 TL ‘yi geçmemek üzere her ürün çeşidi için en fazla 750 TL tutarında nakliye desteği verilir.

 
ÜRETİCİLERE ANALİZ DESTEĞİ

İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza etmeleri durumunda, depolanacak ürülerin lisanlı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılacak analizler için parti başına 25 TL’yi geçmemek üzere, Ticaret Bakanlığınca onaylanacak yetkili sınıflandırıcı ücret tarifesine göre analiz ücreti desteği verilmektedir.

ÜRETİCİLERE ELÜS KARŞILIĞI KREDİ FAİZİ DESTEĞİ

10/02/2018 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2018/11188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin karar kapsamında; Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığında, üretimini yaptığı ürünü lisanslı depoya teslim eden üreticilere, üretim kapasiteleriyle uyumlu olacak şekilde  senet tutarının % 75’ine kadar azami 9 ay vadeli olarak kullandırılacak kredi faizlerinde % 100 indirim uygulanmaktadır.

LİSANSLI DEPO YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ DESTEĞİ

10/02/2018 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2018/11188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin karar kapsamında lisanslı depo işletmelerine cari faiz oranları üzerinden yatırım dönemleri için % 75, işletme döneminde % 50 faiz indirimli olarak 10 Bin Ton kapasite için 10 Milyon TL’ye kadar, 10 Bin Ton üstü kapasite için 20 Milyon TL’ye kadar uzun vadeli kredi kullandırılmaktadır. (Kapasite artışları ve yenilemeler ile satın alınacak tesisler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.)

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KARŞILIĞI VERİLEN DESTEKLER

15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin 2017/10111 sayılı Karar kapsamında lisanslı depoculuk yatırımları bölgesel desteklerden yararlandırılacak yatırım konuları arasına dahil edilmiş olup, 1-2-3-4-5’nci bölgelerde kurulacak tüm lisanslı depo işletmeleri 5’nci Bölgede, 6’ncı bölgede kurulacak lisanslı depo işletmeleri kendi bölgesinde değerlendirilmektedir. Bu kapsamda;

– KDV istisnası,
– Vergi indirimi,
– Sigorta primi işveren hissesi desteği,
– Gelir vergisi stopaj desteği,
– Sigorta primi desteği,
– Faiz desteği

sağlanmaktadır.

Scroll to Top